Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 07/4:
Làm việc với Bộ Xây dựng.
Ngày 10/4:
Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 11/4:
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín.
Ngày 12/4:
Làm việc với Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia.
Ngày 14/4:
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ;
- Dự Hội nghị công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Ngày 15-18/4:
Dự phiên họp lần thứ 10, Uỷ ban chỉ đạo hợp tác song phương tại Trung Quốc.
Ngày 17-18/4:
Họp UBND tỉnh tháng 4/2017.
Ngày 19-20/4:
Tham gia đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Sìn Hồ.
Ngày 20/4:
Tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh.
Ngày 21/4:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 25/4:
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 26-28/4
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)