Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 02/3:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 06/3:
- Dự công bố Quyết định của Thanh tra Bộ Nội vụ.
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 07-09/3:
Kiểm tra các công trình thuỷ điện tại huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Mường Tè.
Ngày 08-11/3:
Tham gia đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ.
Ngày 13/3:
Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 16/3:
- Họp UBND tỉnh tháng 3/2017.
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 20/3:
- Dự Hội nghị toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
- Dự tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
Ngày 21/3:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 22/3:
Tham gia đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Phong Thổ.
Ngày 24/3:
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 27/28/3:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)