Hoạt động
Thứ ba 26/1/2021
Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017
 
Ngày 08/02, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 187  -CV/ĐU, Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02/2017.
 
   
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2017, tập trung vào 06 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 02 năm 2017:
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017).
  
- Tuyên truyền kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo tỉnh Lai Châu  (05/02/1963 – 05/02/2017).
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02/1955 – 27/02/2017).
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu (29/02/1952 – 29/02/2017).
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 – 09/02/2017).
 
   
* Thời gian tổ chức tuyên truyền quán triệt: Trong tháng 02/2017.
  
* Kết quả Báo cáo kết quả tuyên truyền, quán triệt về Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.
 
 
Trang TTĐT Văn phòng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)