Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 03/01:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 04/01:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ngày 05/01:
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017
Ngày 09/01:
Dự Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ngày 10/01:
- Dự Hội nghị Tổng kết BCĐ Cải cách Tư pháp năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
- Dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Ngày 11/01:
- Dự Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
- Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thanh tra năm 2016 và nhiệm vụ công tác năm 2017
Ngày 10/01:
Kiểm tra và làm việc tại huyện Sìn Hồ
Ngày 12/01:
Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Ngày 13/01:
- Dự Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.
- Dự triển lãm bản đồ và trình bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Ngày 17/01:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 08-19/12:
Tham gia đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Lai Châu.
Ngày 19-25/01:
Kiểm tra tình hình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 tại cơ sở.
Ngày 20/01
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)