Chính sách Kinh tế
Thứ hai 26/7/2021
Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011
 

Số băn bản
30
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/12/2010
Người ký
Nguyễn Khắc Chử
Trích yếu
QĐ Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 30.rar

UserFiles/File/PL KTQD 30.rar

 

 
admin
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • QĐ ban hành danh mục chi thường xuyên năm 2011   (22/12/2010)
 • Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (22/12/2010)
 • Quy định về quản lý bảo trì đường huyện, xã   (22/12/2010)
 • Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011   (22/12/2010)
 • Quy định Hạn mức giao đất ở   (22/12/2010)
 • Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh   (21/12/2010)
 • Quy định về đất cho tổ chức và cá nhân thuộc dự án tái định cư Thủy điện Sơn La   (21/12/2010)
 • Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích nộp NSNN   (21/12/2010)
 • Quy định đối với đất phát triển cây Cao su   (21/12/2010)
 • Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng   (21/12/2010)
 • Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng   (21/12/2010)
 • Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng   (21/12/2010)
 • Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu   (21/12/2010)
 • Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư   (21/12/2010)
 • Hơn 1.900 tỷ đồng đầu tư vào Lai Châu   (15/12/2010)