Chính sách Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy 19/6/2021
Quy định thực hiện chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ giai đoạn 2010 - 2020
 

 

Số băn bản
28
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/12/2010
Người ký
Nguyễn Khắc Chử
Trích yếu
Ban hành Quy định thực hiện, chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 28.rar

 

 
admin
 print   send mail