Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50 năm 2016
 
Triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2017  
 
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2017 được UBND tỉnh tổ chức chiều ngày 10/12. Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
                                                                                   Còn tiếp
 
 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp thảo luận về tổ chức bộ máy Sở Giáo dục Đào tạo
 
UBND tỉnh ban hành 82/TB-UBND, Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi họp thảo luận về tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo
  
 

        

 

 

 
 
 Phổ biến, quán triệt nghị quyết Trung ướng 4, khóa XII
 
Sáng 9/12, hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến ", " Tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
 

 

 

 

Còn tiếp

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 32 năm 2015   (10/08/2015)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 31 năm 2015   (03/08/2015)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 24 năm 2015   (12/06/2015)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 26,27,28 năm 2014   (15/07/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 25 năm 2014   (24/06/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 23, 24 năm 20104   (16/06/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần 22 năm 2014   (02/06/2014)
 • chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ 16 năm 2014   (23/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014   (15/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.   (07/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)