Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn
 
Sáng nay (25/11), Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành, cá nhân Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng, kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh năm 2016.
 
 
  Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị
  
Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh; Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư các chi bộ trực thuộc tham dự cuộc hội nghị.
  
Năm 2016, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được BCH Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, gắn việc học tập các Nghị quyết của Đảng các cấp với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đã tạo được sự thống nhất trong nhận thức, việc làm của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong đảng bộ.
 
Công tác xây dựng Đảng được BCH Đảng bộ quan tâm, trong năm đã cử 07 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tỉnh Đảng; chuyển đảng chính thức và phát thẻ đảng cho 03 đảng viên dự bị đúng thời gian quy định.
 
BCH Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
 
Lãnh đạo các đoàn thể đổi mới cả về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào; Đảng bộ phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí Uỷ viên ban chấp hành phụ trách theo dõi từng lĩnh vực cụ thể, quan tâm, chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan.
 
Công tác kiểm tra giám sát của BCH đảng bộ, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo 100% kế hoạch.
 
Tuy nhiên, trong năm 2016 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh vẫn có trường hợp đảng viên chưa chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã được phát hiện và kịp thời có những biện pháp giáo dục uốn nắn. 
 
Về kết quả lãnh đạo của tập thể và mỗi cá nhân từng đồng chí lãnh đạo Văn phòng năm 2016. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ luôn được Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng quan tâm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và định kỳ kiểm tra, giao ban đánh giá kết quả chỉ đạo để  kịp thời rút kinh nghiệm.
 
Đ/c Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng bộ, phó Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh năm 2016
 
Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao vai trò mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu.
 
Lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo tích cực triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong đó là thế mạnh là tin học hoá Văn phòng, các phần mềm ứng dụng. Asp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 trong xử lý công việc, quản lý văn bản tại cơ quan Văn phòng; xây dựng và cụ thể hoá Đề án “Một cửa” tại cơ quan Văn phòng; thường xuyên đổi mới lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo để đem lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.  
 
Đa số các đại biểu dự cuộc họp đều đồng ý với dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh năm 2016 cũng như dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh năm 2016, đồng thời đề nghị bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo công tác thực hiện thành công việc kết nối liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu giữa UBND tỉnh với Chính phủ vào dự thảo Báo cáo.
 
Cũng tại hội nghị này đã tổ chức đáng giá phân loại các Chi bộ, các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Đảng bộ, cũng như từng cán bộ, đảng viên, CCVC người lao động trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Kết quả cụ thể sẽ được công bố chính thức tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.
 
    
      
Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị Phòng Hành chính - Tổ chức căn cứ các ý kiến đóng góp hoàn thiện các báo cáo để sớm ban hành báo cáo các cơ quan chức năng đúng quy định. Qua hội nghị này Bí thư Đảng bộ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm trực thuộc nêu cao ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chủ động trong chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những yếu kém, tồn tại mà hội nghị đã chỉ ra, nhìn thẳng vào sự thật, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, quyết tâm chỉ đạo, điều hành tập thể cán bộ CCVC người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tiếp theo.
 
Trang TT điện tử
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)