Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016
 
Ngày 09/11, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Ban hành Công văn số 160 -CV/ĐU, Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016.
 
Theo đó,  Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2016, tập trung vào 05 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 11 năm 2016 như:
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 99 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 0711/2016).
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (09/11/1946 – 09/11/2016).
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930  – 18/11/2016).
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016).
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 – 23/11/2016).
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 196 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2016).
 
 
* Thời gian tổ chức tuyên truyền quán triệt: Trong tháng 11/2016.
* Thời gian báo cáo kết quả tuyên truyền, quán triệt về Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: 26/11/2016.
 
Trang TTĐT Văn phòng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)