Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 03/11:
Tham gia đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên.
Ngày 07-08/11:
Họp UBND tỉnh tháng 11/2016.
Ngày 09/11:
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tam Đường.
- Dự khai giảng Trường Trung cấp nghề tỉnh.
Ngày 10/11:
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại vùng thấp huyện Sìn Hồ.
Ngày 10-16/11:
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác nước ngoài.
Ngày 14-15/11:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày 17-18/11:
Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7.
Ngày 17-20/11:
Dự ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc (lần thứ II) tại Hà Giang.
Ngày 25/11:
Gặp mặt, đối thoại trí thức trẻ tham gia Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã và Đề án 500 công chức xã tỉnh Lai Châu.
Ngày 28/11:
Dự Hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm I năm 2016 tại tỉnh Hoà Bình.
Ngày 28/11-09/12:
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác nước ngoài.
Ngày 29-30/11:
Tham gia đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)