Tiếp Công dân
Thứ hai 17/1/2022
Tình hình tiếp công dân và xử lý đơn từ ngày 29/11/2021 đến 03/12/2021
 
STT
 
Ngày tháng
Họ và tên, địa chỉ của công dân
Nội dung
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Hình thức
 
1
29/11
 
Lò Văn Oan
Xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ
 
 
 
3. Nguyễn Văn Năm
Tổ 3, phường Quyết Tiến,
thành phố Lai Châu
Đề nghị xem xét cho 06 hộ dân bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà còn một số đất nương canh tác từ năm 1993 hiện nay chưa được đền bù
 
 
Lò Văn Oan
 
Công dân gửi đơn cho Hội đồng nhân dân tỉnh
 
 Sở NN & PTNT
 
 
 
 
 
Công an tỉnh
Xử lý đơn
 
 
 
 
 
Xử lý đơn
 
 
 
 
Tiếp Công dân
 
 
 
2
30/11
Nguyễn Văn Năm
Tổ 3, phường Quyết Tiến,
thành phố Lai Châu
Sở Tài nguyên và Môi trường
Xử lý đơn
 
 
 
3
01/12
Tẩn A San
Bản Tả Phìn, xã Tả Phìn, huyện
Sìn Hồ
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, giải quyết mảnh đất bên dưới đường cạnh ngã ba đi vào Sìn Thàng cho gia đình ông Tẩn A San để sản xuất
UBND huyện
Sìn Hồ
Xử lý đơn
 
 
 
Tổng số
04 đơn, 01 lượt tiếp công dân với 01 người
 
Ban Biên tập
 print   send mail