Văn bản mới
Chủ nhật 22/5/2022
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến một số Luật, Nghị quyết
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 778/KH-VPUBND tuyên truyền, phổ biến một số Luật được thông qua tại kỳ họp thứ10, 11 Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết của HĐND tỉnh và tuyên truyền, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổbiến kịp thời, đầy đủ một số Luật được thông qua tại kỳhọp thứ10, 11 Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết HĐND tỉnh và tuyên truyền, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội tới CCVCNLĐ.
 
Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải đa dạng, phù hợp với đối tượng, đảm bảo kịp thời, có hiệu quả; gắn với triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.
 
Trong đó, nội dung cần tuyên truyền, phổ biến bao gồm các Luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 như Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính…
 
Đối với công tác phổ biến, tuyền truyền những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội: Các phòng, ban, trung tâm chủ động nắm bắt các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả…
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (04/11/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (29/09/2021)
 • Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính   (07/09/2021)
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)   (21/07/2021)
 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII   (03/06/2021)
 • Tài liệu Hỏi - Đáp các chuyên đề Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy   (21/05/2021)
 • Ủy quyền điều hành, giải quyết công việc của Văn phòng UBND tỉnh   (29/04/2021)
 • CÔNG ĐIỆN chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh   (26/04/2021)
 • Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (29/01/2021)
 • CHI THỊ công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026   (29/01/2021)
 • CHỈ THỊ: Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (15/01/2021)
 • CHỈ THỊ về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19   (13/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (09/12/2020)
 • Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật   (06/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (29/10/2020)