Tin tức sự kiện
Thứ bảy 22/1/2022
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
 

Trong đó, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung như sau: Tiếp tục tuyêntruyền, quán triệt các vănbản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống, dịch Covid-19; tăng cường đôn đốc nhắc nhở đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực tập trung đông người dễ có nguy cơ lây nhiễm.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh vàkết quả phòng, chống dịch của Tỉnh; chủ động thông tin kịp thời,chính xác, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong phòng, chống dịch; kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, gây tâm lý hoang mang trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

 
BBT
 print   send mail