Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 13/8/2022
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 685/VPUBND-CV về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động các hành vi phạm tội và hình phạt tại Chương XX Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về các tội phạm về ma túy, đặc biệt tuyên truyền các quy định tại Điều 250: Tội vận chuyển trái phép chất ma túy để tập trung nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; đồng thời cảnh báo, răn đe các đối tượng khi có ý định tham gia vào việc vận chuyển trái phép các chất ma túy vềhậu quảvà các hình phạt, mức phạt bịáp dụng. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về hiểm họa và tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏmỹ...) đối với bản thân, gia đình và xã hội. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các cuộc họp, hội nghị, hội đàm, nói chuyện chuyên đề... về công tác phòng, chống ma túy và cách thức phòng ngừa đối với ma túy trong công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.
Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường đăng tin, bài tuyên truyền các nội dung vềcông tác phòng, chống ma túy trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng và Cổng Thông tin điện tử tỉnh để công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện.
 
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương   (07/10/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Định hướng nội dung, phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/09/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19   (07/09/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021   (26/08/2021)
 • Cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới   (26/08/2021)
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2021-2025   (12/08/2021)
 • Triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19   (23/07/2021)
 • UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công   (02/07/2021)
 • Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá năm 2021   (21/06/2021)
 • Văn phòng UBND triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng   (11/06/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19   (03/06/2021)
 • Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 tại cơ quan Văn phòng   (03/06/2021)
 • Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đảng viên   (21/05/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (17/05/2021)
 • Lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Văn phòng UBND tỉnh   (28/04/2021)