Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu của Văn phòng UBND tỉnh.
Sáng ngày 6/10, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 126 điểm cầu trong toàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. 
Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tuyến – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các đảng viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nội dung được đưa ra quán triệt, triển khai là những nội dung quan trọng, đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nghiêm túc nghiên cứu và quán triệt sâu sắc. Đề nghị các đồng chí báo cáo viên chỉ triển khai các nội dung mới, những nội dung về thống nhất nhận thức để thuận lợi trong quá trình triển khai xử lý công việc được đồng nhất, chính xác, hiệu quả.
 
Tại Hội nghị, đại biểu sẽ được quán triệt, triển khai 8 nội dung bao gồm: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 26/7/2021 về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng; hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiệu, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; hướng dẫn 02-HD/TU, ngày 06/7/2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
 
Các nội dung được triển khai nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; đảm bảo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.
 
Kim anh
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Văn phòng UBND tỉnh: Định hướng nội dung, phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/09/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19   (07/09/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021   (26/08/2021)
 • Cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới   (26/08/2021)
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2021-2025   (12/08/2021)
 • Triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19   (23/07/2021)
 • UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công   (02/07/2021)
 • Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá năm 2021   (21/06/2021)
 • Văn phòng UBND triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng   (11/06/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19   (03/06/2021)
 • Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 tại cơ quan Văn phòng   (03/06/2021)
 • Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đảng viên   (21/05/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (17/05/2021)
 • Lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Văn phòng UBND tỉnh   (28/04/2021)
 • Văn phòng UBND thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp   (26/04/2021)