Tin tức sự kiện
Thứ hai 23/5/2022
Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, nâng cao nhận thức và trách nhiệm AT thông
 

Ngày 01/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 666/VPUBND-HC về việc Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 2291/KH-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Công văn số 1450/STTTT-TTBCXB ngày 28/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung nội dung Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị được hưởng ứng các hoạt động trong Tuần lễ.

Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tuyên truyền vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách; những câu chuyện về gương điển hình trong học tập xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời để vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

Thời gian: Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021.

2. Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng; tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động các tập phim sau trên phương tiện kết nối internet.

Chi tiết các tập phim được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Đề nghị các phòng, ban, trung tâm gửi kết quả triển khai tuyên tryền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT về Phòng Hành chính – Tổ chức trước ngày 08/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

 
Thu Hoài BT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021   (27/09/2021)
 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”   (24/09/2021)
 • Triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật vềphòng, chống tham nhũng   (17/09/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”   (09/09/2021)
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng APP -114   (30/08/2021)
 • Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng quản lý thông tin trên mạng xã hội   (25/08/2021)
 • Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ   (04/08/2021)
 • UBND tỉnh bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công   (23/07/2021)
 • Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao (PCI) năm 2021   (20/07/2021)
 • Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR   (20/07/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu: Thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính cấp Căn cước   (09/07/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021   (01/07/2021)
 • Lịch tiếp công dân tháng 6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh   (29/06/2021)
 • Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá và nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã   (23/06/2021)
 • Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy   (08/06/2021)