Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016
 
Ngày 05/9/2016, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Số: 143-CV/ĐU Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2016 và quán triệt các nội dung theo Công văn số 1583/UBND-VX  yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực hiện một số nội dung:
  
1) Tổ chức quán triệt các nội dung theo Công văn số 1583/UBND-VX ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai đợt cao điểm về phòng, chống ma tuý trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc.
 
2) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2016, tập trung vào 05 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 9 năm 2016 như:
 
- Tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới (05/9).
 
- Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2016); 61 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2016).
 
Trang TTĐT văn phòng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)