Chính sách Kinh tế
Thứ bảy 19/6/2021
Quy định Hạn mức giao đất ở
 

Số băn bản
15
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/8/2010
Người ký
Lê Trọng Quảng
Trích yếu
QĐ ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao, hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, diễn tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 15.rar

 

 
admin
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh   (21/12/2010)
  • Quy định về đất cho tổ chức và cá nhân thuộc dự án tái định cư Thủy điện Sơn La   (21/12/2010)
  • Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích nộp NSNN   (21/12/2010)
  • Quy định đối với đất phát triển cây Cao su   (21/12/2010)
  • Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng   (21/12/2010)
  • Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng   (21/12/2010)
  • Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng   (21/12/2010)
  • Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu   (21/12/2010)
  • Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư   (21/12/2010)
  • Hơn 1.900 tỷ đồng đầu tư vào Lai Châu   (15/12/2010)