Chương trình công tác tháng
Thứ ba 26/1/2021
Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 03/10:
Dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh.
Ngày 04/10:
- Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
- Dự Hội thảo khoa học “Phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”
Ngày 05/10:
- Dự Đại hội người cao tuổi tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021
- Dự họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo.
Ngày 06/10:
Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CV/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
Ngày 07/10:
Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 09-10/10:
Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Lễ Tuyên dương 60 gương Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.
Ngày 12/10:
- Dự Hội nghị tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo; tổng kết cuộc thi tìm hiểu Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 13-14/10:
Dự kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.
Ngày 17/10:
Dự Lễ mở mủ cao su.
Ngày 18/10:
Dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 19-21/10:
Họp UBND tỉnh tháng 10
Ngày 24/10:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 26/10:
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 27/10
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)
 • Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2015)