Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 26/4/2018
Kế hoạch kiểm tra khai thác khoáng sản và đầu tư DA giao thông đô thị tại huyện Mường Tè và Sìn Hồ
 
Kế hoạch Kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện đầu tư các dự án giao thông-đô thị trên địa bàn 2 huyện Mường Tè và huyện Sìn Hồ.
Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản và tình hình thực hiện đầu tư một số dự án giao thông-hạ tầng đô thị trên địa bàn 2 huyện Mường Tè và huyện Sìn Hồ. UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Đoàn kiểm tra thực địa tình hình khai thác khoáng sản và thực hiện đầu tư các dự án giao thông-hạ tầng đô thị trên địa bàn 2 huyện Mường Tè và Sìn Hồ. Để đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ kiểm tra của Đoàn công tác, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch làm việc của Đoàn công tác cụ thể như sau:
1. Ngày 13/3/2010 (Chủ nhật)
- 6h00: Đoàn công tác xuất phát từ thị xã Lai Châu đi huyện Mường Tè  
- Thành phần:
+ Đ/c Nguyễn Chương-Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng Đoàn công tác
+ Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Công thương.
+ Văn phòng UBND tỉnh: Chuyên viên phụ trách khối GT-XD-CN.
- Về bố trí phương tiện:
+ 01 xe của Văn phòng UBND tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư đi cùng xe
+ 01 xe của Sở Tài nguyên & Môi trường: Sở Công thương đi cùng xe
- 14h00: Đoàn đi kiểm tra thực địa một số dự án giao thông-đô thị trên địa bàn huyện Mường Tè
2. Ngày 14/3/2010 (Thứ hai)
- 8h00: Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Mường Tè
(Giao UBND huyện Mường Tè chuẩn bị tài liệu báo cáo về tình hình hoạt động khai thác khoảng sản và đầu tư các dự án Giao thông-Đô thị trên địa bàn huyện)
-14h00: Đoàn công tác rời huyện Mường Tè đi huyện Sìn Hồ
3. Ngày 15/3/2010 (Thứ ba)
- 8h00: Đoàn công tác đi thực địa tại một số điểm khai thác khoáng sản và kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án giao thông-đô thị trên địa bàn huyện Sìn Hồ.
4. Ngày 16/3/2010 (Thứ tư)
- 8h00: Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Sìn Hồ
(Giao UBND huyện Sìn Hồ chuẩn bị tài liệu báo cáo về tình hình hoạt động khai thác khoảng sản và đầu tư các dự án Giao thông-Đô thị trên địa bàn huyện)
- 14h00: Đoàn công tác rời huyện Sìn Hồ về thị xã Lai Châu
5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo đến các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn 2 huyện Mường Tè và Sìn Hồ đến làm việc cùng với Đoàn công tác.
6. Đề nghị UBND huyện Mường Tè, Sìn Hồ bố trí chỗ ăn nghỉ, làm việc cho Đoàn công tác trong thời gian Đoàn công tác lưu trú tại huyện.
Trên đây là kế hoạch của Đoàn công tác về kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản và kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án giao thông - đô thị trên địa bàn 2 huyện Mường Tè và huyện Sìn Hồ. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và tổ chức thực hiện.
 
nghiem dang
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Ban hành chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất   (10/03/2011)
 • Thông báo số 11/TB – UBND ngày 09/03/2011 của UBND tỉnh   (09/03/2011)
 • Chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết 11/NQ - CP   (09/03/2011)
 • Ban hành chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh   (08/03/2011)
 • Miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (07/03/2011)
 • Thông báo về một số nội dung liên quan đến công tác XĐGN tại 2 huyện Phong Thổ và Sìn Hồ   (07/03/2011)
 • Chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh   (04/03/2011)
 • Chủ động. tích cực kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh   (04/03/2011)
 • Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành hướng dẫn thu, nộp và sử dụng phí thẩm định đầu tư   (03/03/2011)
 • Huy động nhân lực phục vụ công trường thủy điện Lai Châu   (02/03/2011)
 • Công điện di dân ra khỏi vùng ngập thủy điện Bản Chát tỉnh Lai Châu   (02/03/2011)
 • Chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn   (01/03/2011)
 • Thông báo số 09/TB-UBND ngày 01/3/2011 Kết luận cuộc họp xây dựng Nông thôn mới ngày 28/2/2011   (01/03/2011)
 • Quyết định Ban hành chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất   (28/02/2011)
 • Chuẩn bị báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội   (28/02/2011)