Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.
 
   
Ngày 11/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1513/KH-UBND, Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.
 
 Mục đích của Kế hoạch là thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
 
Chủ đề Tháng hành động năm 2016 là"Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái".
 
Thông điệp (khẩu hiệu) tuyên truyền:
 
- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016!
 
- Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016!
 
- Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực!
 
- Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!
 

 

- Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!
 
- Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!
 
- Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!
 
- Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!
 
- Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật!
 
- Quyền của phụ nữ là quyền con người!
 
- Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!
 
Ngoài các thông điệp trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tham khảo các thông điệp, tranh cổ động khác phù hợp với Tháng hành động năm 2016, gắn với lĩnh vực của cơ quan, đơn vị, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 11 và tháng 12 trên website Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: genic.molisa.gov.vn
 
Thời gian từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016.
  
Nộ dung hoạt động chính
 
1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động ở các cấp. Tuỳ thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương để quyết định về quy mô, hình thức tổ chức phát động phù hợp. Thời gian tổ chức từ ngày 15/11/2016 đến 25/11/2016.
 
2. Tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt là treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền, tổ chức mít tinh, diễu hành tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn.
  
3. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới”, “Lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật”, “Đối thoại chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”...; gặp mặt trao đổi, chia sẻ kiến thức và biểu dương những điển hình tiêu biểu, điểm sáng trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
 
4. Tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao tại cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2016 nhằm tạo động lực trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
 
5. Xuất bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Gửi các tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại địa phương để đăng trên website của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Cổng thông tin điện tử của tỉnh...
  
6. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tiếp về chủ tr­ương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với các công tác này. Thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xoá bỏ bất bình đẳng giới trong cơ quan, đơn vị, gia đình và cộng đồng, xã hội.
 
7. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tổ chức nước ngoài ủng hộ nguồn lực để xây dựng, thực hiện các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong những lĩnh vực có nguy cơ bất bình đẳng giới cao như: Sửa đổi quy ước, hương ước bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới, mô hình “Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực giới”; đề xuất hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới: Bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại tình dục...
 
8. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động, ưu tiên các lĩnh vực, vùng có nguy cơ bất bình đẳng giới cao và quan tâm đến đối tượng phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.
 
9. Kiểm tra việc triển khai, thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở các ngành, đơn vị và các xã, phường, thị trấn, lồng ghép với việc giám sát tình hình thực hiện các văn bản luật pháp, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở các ngành, địa phương; quan tâm việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ ở các đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời điều chỉnh, khắc phục hạn chế, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm.
 
10. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo. Thời gian tổ chức tổng kết trước ngày 20/12/2016.
 
UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” theo Kế hoạch; kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Tháng hành động với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2016; quan tâm bố trí, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, kế hoạch và các hoạt động trong Tháng hành động tại địa phương.
 
Thu Hoài
 print   send mail