Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
Kế hoạch làm việc của Đồng chí Phó Chủ tịnh UBND tỉnh về công tác di dân, tái định cư Dự á
 

Ngày 15/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1535 /KH-UBND, Làm việc của Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịnh UBND tỉnh Lai Châu về công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên.

Thành phần đoàn công tác:

- Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu;
 
- Lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên;
     
- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Than Uyên: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban QLDA xây dựng huyện Than Uyên.
 
Chiều ngày 18 tháng 8 năm 2016 làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Than Uyên.
 
Nội dung:
 
 - Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên báo cáo tình hình thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên với các nội dung: Kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư đến ngày 31 tháng 7 năm 2016; Công tác quyết toán công trình; Hỗ trợ gạo cứu đói; Dư ứng của các gói thầu quá hạn; Khó khăn, vướng mắc; Đề xuất, kiến nghị.
   
- Thống nhất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên. Trách nhiệm của cá nhân, tập thể về tiến độ, chất lượng thực hiện của công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên.
  
Thành phần
 
- Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu;
  
- Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Than Uyên;
  
- Lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên;
 
- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Than Uyên: Phòng Tài chính, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban QLDA xây dựng huyện Than Uyên.
   
Thời gian: 14h00", ngày 18 tháng 8 năm 2016.
  
 Địa điểm: Trụ sở UBND huyện Than Uyên.
 
Các nội dung khác
  
- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên thông báo nội dung, chương trình làm việc đến các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Than Uyên và các phòng ban chuyên môn của huyện được mời làm việc theo thành phần làm việc.
  
- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên bố trí phòng làm việc.
  
Trên đây là Kế hoạch làm việc của Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịnh UBND tỉnh Lai Châu về công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đồng chí biết, triển khai thực hiện.

 

 
Thu Hoài
 print   send mail