Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải
 
Ngày 12/8/2016, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 1533/KH-UBND đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác như sau:
  
I. Thành phần Đoàn công tác
  
1. Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT - Trưởng đoàn.
 
2. Đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT.
 
3. Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia.
 
4. Văn phòng Bộ; Vụ KHĐT.
 
5. Tổng cục/Cục Đường bộ Việt Nam, Quản lý xây dựng.
 
6. Cục Quản lý đường bộ 1.
 
7. Ban QLDA 2.
 
8. Phóng viên Báo Giao thông.
 
II. Nội dung làm việc
 
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
III. Lịch trình
 
Ngày 18/8/2016
 
- 09h00': Đón đoàn tại vị trí giáp ranh tỉnh Lào Cai.
 
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
 
Lãnh đạo Sở GTVT.
 
Công an tỉnh (cán bộ dẫn đường).
 
- 11h00': Tiếp Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Thường trực Tỉnh uỷ, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo: Sở GTVT, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 11h30': Tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
  
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Tập thể Lãnh đạo Sở GTVT.
 
- 14h00': Đoàn công tác làm việc với Tỉnh tại phòng họp BTV Tỉnh uỷ.
 
Thành phần:
 
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thường trú tại Lai Châu, cơ quan thường trú báo Nhân dân tại Lai Châu.
 
 - 16h30': Tiễn đoàn đi Lào Cai (đến vị trí giáp ranh).
 
Thành phần: Như thành phần đón Đoàn.
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Sở Giao thông Vận tải
 
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn công tác.
 
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại tỉnh.
 
Đảm bảo giao thông thông suốt theo lịch trình của Đoàn.
 
2. Văn phòng UBND tỉnh:
    
 Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại tỉnh.
 
3. Văn phòng Tỉnh uỷ:
  
Chuẩn bị phòng họp và các điều kiện phục vụ buổi làm việc của Đoàn.
 
4. Công an tỉnh:
  
Bố trí 01 xe dẫn Đoàn theo lịch trình làm việc của Đoàn công tác.
 
5. Nhà khách Hương Phong: 
  
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và ăn nghỉ cho Đoàn.
  
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail