Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Kế hoạch làm việc với Đoàn công các của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Ngày 09/8,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1490  /UBND-TĐC, kế hoạch làm việc với Đoàn công các của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiến nghị của UBND tỉnh Lai Châu đối với dự án di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát đến ngày 31/7/2016 để làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Theo đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 6669/BNN-KTHT).
  
Giao Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đón Đoàn công tác và dẫn đoàn đi khảo sát kết quả thực hiện dự án di dân tái định cư trên địa bàn huyện Than Uyên, và 02 dự án Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung vào quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thuỷ điện Huội Quảng gồm: Đường đến bản Noong Quài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Trạm thuỷ văn Ta Gia. 
  
- Bố trí ăn nghỉ cho Đoàn công tác vào ngày 10/8/2016 và sáng ngày 11/8/2016.
 
Giao Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên cùng Uỷ ban nhân dân tỉnh đón Đoàn công tác và dẫn đoàn đi khảo sát kết quả thực hiện dự án di dân tái định cư dự án thuỷ điện Bản Chát trên địa bàn huyện Tân Uyên.
 
- Bố trí phòng làm việc tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên vào thời gian 14h00’ ngày 11/8/2016 để Đoàn công tác làm việc với tỉnh Lai Châu.
 
- Bố trí ăn nghỉ cho Đoàn công tác trong ngày 11/8/2016 và sáng ngày 12/8/2016.
 
Mời làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
- Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát đến ngày 31/7/2016; Đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lai Châu.
 
- Thành phần:
 
Đoàn Công tác;
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 
Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện Than Uyên, Tân Uyên;
 
Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện Than Uyên, Tân Uyên: Phòng Tài chính, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án.
 
- Thời gian: 14h00’ ngày 11/8/2016.
 
- Địa điểm: Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên.
 
(Có sao gửi kèm theo Công văn số 6669/BNN-KTHT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
Thu Hoài
 print   send mail