Chính sách Kinh tế
Thứ bảy 19/6/2021
Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh
 
Số băn bản
14
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/8/2009
Người ký
Nguyễn Khắc Chử
Trích yếu
QĐ Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, một số cây trồng và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

 

Tải File đính kèm

UserFiles/File/Quyet dinh so 14 2010.rar

 
admin
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Quy định về đất cho tổ chức và cá nhân thuộc dự án tái định cư Thủy điện Sơn La   (21/12/2010)
  • Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích nộp NSNN   (21/12/2010)
  • Quy định đối với đất phát triển cây Cao su   (21/12/2010)
  • Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng   (21/12/2010)
  • Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng   (21/12/2010)
  • Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng   (21/12/2010)
  • Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu   (21/12/2010)
  • Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư   (21/12/2010)
  • Hơn 1.900 tỷ đồng đầu tư vào Lai Châu   (15/12/2010)