Mời họp
Thứ sáu 21/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời dự họp của BCĐ hoạt động thương mại Biên giới, 08h00’ ngày 05/08 (GM 83)
 
Cập nhật, 15:50’ ngày 03/8/2016
Ngày 03/8/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 83/GM -UBND mời dự họp. 
       
Nội dung:
   
Họp của BCĐ hoạt động thương mại Biên giới 6 tháng đầu năm 2016.
 
Thành phần:  
 
Chủ trì: Đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban. 
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng. 
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ.  
      
Thời gian: 08h00’, ngày 05/8/2016. 
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B, trung tâm HCCT tỉnh. 
    
Giao Sở Công thương chuẩn bị tài liệu gửi các đại biểu. 
 
 
Thu Hoài
 print   send mail