Mời họp
Thứ hai 15/8/2022
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội
 
Thực hiện Công văn số 1661/VPQH-TH ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị phục vụ Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1413/KH-UBND đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác như sau:
  
I. Thành phần Đoàn công tác:
  
Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - Trưởng đoàn.
  
Thường trực các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính ngân sách; Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường.
 
Đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.
  
Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; thư ký một số đồng chí Lãnh đạo; Sỹ quan tiếp cận và một số Phóng viên chuyên trách Quốc hội.
 
Một số vụ, đơn vị hữu quan thuộc Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
II. Thời gian và lịch trình:
 
1. (Từ ngày 01 đến ngày 03/8/2016 thực hiện theo Kế hoạch số 67/KH-ĐĐBQH ngày 26/7/2016 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu).
  
­2. Ngày 03/8/2016:
 
19h00': Đoàn ăn tối tại phòng ăn nhà A - Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh uỷ.
  
Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
  
Các đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh.
 
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
  
Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT.
  
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.
  
3. Ngày 04/8/2016:
 
- 06h30': Đoàn ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong (phòng ăn nhà A).
  
Thành phần: Thường trực Tỉnh uỷ; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
  
- 07h30': Đoàn xuất phát đi thị sát tuyến đường kết nối thành phố Lai Châu với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; thăm một số vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung tại huyện Tân Uyên và Tam Đường.
   
Thành phần:
  
Thường trực Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
  
Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
  
Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu.
  
- 11h30': Đoàn ăn trưa tại phòng ăn nhà A - Nhà khách Hương Phong.
  
Thành phần: Như thành phần Đoàn công tác của Quốc hội và của tỉnh.
  
- 14h00': Đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.
  
Thành phần:
   
Thường trực Tỉnh uỷ; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
   
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
  
Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường.
  
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.
  
Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh.
  
Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh.
  
- 19h00': Đoàn ăn tối tại phòng ăn nhà A - Nhà khách Hương Phong.
  
Thành phần:
  
Như thành phần làm việc.
  
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
III. Tổ chức thực hiện:
  
Giao đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cùng Đoàn công tác của Quốc hội trong thời gian Đoàn tiếp xúc cử tri và làm việc trên địa bàn tỉnh.
  
Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian Đoàn công tác đến và làm việc tại tỉnh.
 
UBND các huyện Tam Đường, Tân Uyên cử lãnh đạo huyện đón tiếp trong thời gian Đoàn thăm và làm việc tại huyện; lựa chọn mỗi huyện 01 vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung để Đoàn đến thị sát.
  
Giao các sở chuẩn bị báo cáo theo lĩnh vực quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02/8/2016, cụ thể:
 
Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo kế hoạch tài chính trung hạn giai đoạn 2016-2020.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện các chính sách về xóa đói, giảm nghèo.
  
Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình đầu tư các dự án thủy điện gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
  
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp chung báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chính sách xóa đói, giảm nghèo; việc đầu tư các dự án thủy điện gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; kế hoạch tài chính trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.
  
Giao Văn phòng UBND tỉnh bảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho Đoàn trong thời gian Đoàn công tác tại tỉnh từ ngày 03/8/2016 theo kế hoạch này.
  
Ban quản lý khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện phục vụ buổi làm việc của Đoàn.
  
Trên đây là Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đồng chí biết, triển khai thực hiện.
 
Kế hoạch này thay cho giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail