Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 22/1/2022
Tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình
 
Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1395 /UBND-XD, tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.
 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, cương quyết đình chỉ, giải tỏa, thu hồi đất của các bến đò ngang, bến khách ngang sông, dọc sông không được công bố; phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức đăng ký, quản lý phương tiện thủy theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các phương tiện không đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm, không có chứng chỉ thuyền viên.
 
Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời cắm hệ thống biển báo, hoa tiêu, đồng thời kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa.
 
Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng của ngành Công an thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014, trong đó tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về phương tiện, thuyền viên và người lái, tải trọng phương tiện, nghiêm cấm phương tiện xuất bến khi vi phạm tải trọng, quá số người và thiếu các phương tiện cứu sinh cho hành khách theo quy định.
 
Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc, Công an các huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các cơ quan chức năng của Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm Trật tự An toàn giao thông đường thủy nội địa là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn như phương tiện chở quá tải, quá số người quy định, không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, bến đò không phép, không đảm bảo điều kiện an toàn, khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng, xây dựng công trình ảnh hưởng đến luồng và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, phát hiện và khắc phục dứt điểm các "điểm đen" tai nạn giao thông đường thủy, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy 06 tháng cuối năm bảo đảm mức giảm chung của cả năm 2016. Kiểm tra các dự án đang khai thác cát, sỏi hoặc nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm trong phạm vi quản lý của tỉnh; đình chỉ, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác không phép, sai phép, không thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và đánh giá tác động môi trường.
 
Chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường thủy, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở (truyền thanh xã, phường, cơ quan tuyên truyền trực tiếp) cho người dân bằng các hình thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng và Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước".
 
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hơp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phát động học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Trật tự An toàn giao thông đường thủy nội địa.
Chỉ đạo các trường học vận động các tổ chức, cá nhân trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy, đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự An toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá đạo đức của học sinh.
 
Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện, các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu vi phạm các quy định về an toàn. Chủ tịch Ủy bân nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đối với vận tải hành khách ngang sông trên địa bàn quản lý.
 
Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định.
 
Thu Hoài
 print   send mail