Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa
 
Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1396 /UBND-CN, tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác kinh doanh, bảo quản, sử dụng VLNCN.
  
Thực hiện tốt công tác thẩm định cấp, gia hạn Giấy phép sử dụng VLNCN cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.
 
Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt công tác nghiệm thu kho chứa VLNCN trước khi đưa vào sử dụng; quản lý hồ sơ và các điều kiện khác liên quan đối với các kho chứa VLNCN.
 
Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, kiểm tra sát hạch và cấp giấy chứng nhận an toàn theo thẩm quyền cho các cá nhân liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN.
 
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm về VLNCN theo quy định của pháp luật tại các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.
 
Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp.
 
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về Phòng cháy chữa cháy (PCCC); nội quy, quy định an toàn về PCCC tại các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến các điều kiện an toàn PCCC; điều kiện đảm bảo an ninh trật tự.
 
Thực hiện tốt công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về công tác PCCC; điều kiện đảm bảo an ninh trật tự đối với các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN.
 
Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu hộ, cứu nạn cho tất cả các đối tượng thuộc lực lượng PCCC cơ sở và cá nhân liên quan tại các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN theo đúng quy định của pháp luật.
 
Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN trên địa bàn quản lý với các tình huống cháy phức tạp nhất và phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, có sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ xảy ra.
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN tổ chức thực hiện tốt quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, các Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động...
 
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN.
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân liên quan đến VLNCN thuộc địa bàn quản lý, các phương tiện giao thông đường bộ qua các đường tiểu ngạch nhằm phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng VLNCN trái quy định của pháp luật.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc quản lý hoạt động của các đơn vị kinh doanh, sử dụng VLNCN trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thông báo nổ mìn của các doanh nghiệp để đảm bảo an toàn cho người dân.
 
Báo cáo kịp thời các biến động liên quan đến VLNCN trên địa bàn tới Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan.
 
Thu Hoài
 print   send mail