Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời dự HN của BCĐ hoạt động thương mại Biên giới, 08h00’ (thứ 3) ngày 02/8 (GM 81)
 
Cập nhật, 15:10’ ngày 29/7/2016
Ngày 29/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 81/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu..
             
Thành phần:
   
Chủ trì: Đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban.
  
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng.
 
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ.
      
Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ (thứ 3) ngày 02/8/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B, trung tâm HCCT tỉnh.
 
Giao Sở Công thương chuẩn bị tài liệu gửi các đại biểu; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail