Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Kiểm tra, xử lý tồn tại của công trình Trường mầm non xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ. (GM 80)
 
Cập nhật, 15h10’ ngày 29/7/2016
   
Ngày 29/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 80/GM-UBND .
 
Nội dung:
 
Kiểm tra thực tế, bàn giải pháp xử lý tồn tại của công trình Trường mầm non xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ theo kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV.
             
Thành phần:
   
Chủ trì:   Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
  
Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
 
Lãnh đạo UBND và phòng ban liên quan huyện Sìn Hồ.
      
Lịch trình:
 
Xuất phát 07h00’, ngày 30 tháng 7 năm 2016.
 
Địa điểm: Cổng Nhà A, khách sạn Hương Phong.
 
Minh Tiến
 print   send mail