Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ tư 19/1/2022
Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó CT và các Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
 

Số văn bản
919
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
25/7/2016
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Đỗ Ngọc An
Trích yếu
Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021
Thẩm quyền ban hành
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    
 
Minh Tiến
 print   send mail