Lãnh đạo UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ tư 12/8/2020
Đồng chí Tống Thanh Hải
 
 
Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 
Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền;
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc bảo vệ sức khỏe; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học công nghệ; dân số gia đình và chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; thông tin và truyền thông; lao động, thương binh và xã hội, cứu trợ nhân đạo, dạy nghề; công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới, dân vận chính quyền; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng – an ninh; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc;
 
Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, các dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng văn hoá - xã hội, sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả huyện Mường Tè; Dự án bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người; các dự án giao cho các ngành trong khối theo kế hoạch hàng năm (Bao gồm cả mua sắm vật tư, sách giáo khoa, thiết bị y tế, trường học). Trực tiếp chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Quyết định 755/QĐ-TTg); chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số;
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban xây dựng đảng tỉnh và các đoàn thể Nhân dân;
 
Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:
 
Các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách), Ban Dân tộc tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Bưu điện tỉnh, viễn thông Lai Châu, viễn thông quân đội và các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông khác trên địa bàn; Bảo hiểm xã hội, Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các tổ chức hội và các Hội nghề nghiệp, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
 
Huyện Tam Đường,  huyện Sìn Hồ, huyện Than Uyên;
 
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công;
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, uỷ quyền.
 
(Theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng