Lãnh đạo UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ ba 11/8/2020
Đồng chí Giàng A Tính
 
  
Đồng chí Giàng A Tính - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý, phát triển đô thị, xây dựng; giao thông vận tải; thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; ngân hàng; Kinh tế đối ngoại; Quản lý các hoạt động phát triển kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp; Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tập thể; công tác giảm nghèo; Chỉ đạo triển khai các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch về phát triển, khai thác, quản lý nguồn và lưới điện; Quản lý về giá, các loại phí, lệ phí; Quản lý công sản và vốn, tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân cấp của Chính phủ;
 
Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và các dự án đầu tư thuộc các ngành trong khối theo kế hoạch giao hàng năm; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
 
Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:
 
Các sở, ngành: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách), Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển và các Ngân hàng Thương mại, Bảo Việt, Hải quan, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Chính sách, Liên minh Hợp tác xã, Điện lực; Văn phòng Ban an toàn giao thông, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Nhà khách Hương Phong; Huyện Phong Thổ và huyện Nậm Nhùn, Tân Uyên;
 
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công;
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, uỷ quyền.
 
(Theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng