Lãnh đạo UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ tư 12/8/2020
Đồng chí Hà Trọng Hải
 

 

Đ/c Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ Tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 03/8/2019  phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021

 
 
Minh Tiến
 print   send mail