Tin tức sự kiện
Thứ bảy 2/7/2022
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV
 

Như tin đã đưa trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình: báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;

  

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Đức Long trình bày báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 

   

Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh tại kỳ thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV;

   

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm, công tác thi hành án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo của Ban kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế về thẩm tra các báo cáo của UBND, viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết và báo cáo thông qua Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tỉnh giai đoạn 2016-2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An trình bày báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng toàn tỉnh 6 tháng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.   

         

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm do Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp nêu rõ: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây lương thực có hạt ước đạt 45.139 ha, diện tích đã thu hoạch trong 6 tháng đạt 7.639 ha, sản lượng ước đạt 38.890 tấn, tăng 960 tấn so với cùng kỳ năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được đẩy mạnh, toàn tỉnh đã phân bổ 105,2 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn để tăng cường nguồn lực cho Chương trình. Đến nay, ước thực hiện tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 11,5 tiêu chí/xã, tăng 0,42 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đạt trên 1 nghìn tỷ đồng, tăng 50,9% kế hoạch, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có mức tăng khá như điện phát ra đặt 66%, đá xây dựng các loại tăng trên 0,2%; gạch xây tăng gần 2%, xi măng tăng 0,6%.. Công tác giám sát đầu tư được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện khá tốt. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện sửa chữa 11 công trình giao thông; cấp lại và đổi giấy phép lái xe cho 7.803 người, thực hiện thanh tra, kiểm tra đường bộ, lập biên bản 424 trường hợp vi phạm, nộp KBNN 584,7 triệu đồng, yêu cầu khôi phục đường bộ đã bị xâm phạm 42 triệu đồng;… Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt trên 4.517,1 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước 11%, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 768 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch. UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, công bố danh mục các thủ tục hành chính quyết liệt, hiệu quả. Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế của tỉnh phát triển chưa vững chắc, một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học nhiều nơi còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học; Chất lượng khám, chũa bệnh và hiệu quả khai thác, sử dụng các trang thiết bị y tế tại một số phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã còn kém; chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh còn thấp;… Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NĐ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và XDNTM; chuẩn bị tốt các phương án, biện pháp phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; triển khai thành lập mới các hợp tác xã theo kế hoạch. Đồng thời, tổ chức đánh giá các mô hình sản xuất hàng hóa, xác định cây, con thế mạnh để tập trung phát triển…

    

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra từ ngày 26-28/7. Trang tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp trong các số báo tiếp theo.

 
Thu Hoài
 print   send mail