Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
 

Sáng nay 26/7, Hội đồng nhân dân tỉnh đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ và các đại biểu HĐND khóa XIV.

  

Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Văn Hoàn khai mạc kỳ họp 

     

Tại kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, đánh giá về tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016; phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, của địa phương, cơ sở. Từ đó tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2016. Thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thông qua 18 nghị quyết, đề án, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, gồm các nghị quyết về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, giáo dục, y tế; về giảm nghèo bền vững; về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quyết định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016; phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.

  

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 6 tháng đầu năm 2016 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, với nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện; đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; xây dựng cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy bằng các chính sách, nghị quyết, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND, các Ban HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc vào các nội dung của kỳ họp, để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và niềm tin của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 
Thu Hoài
 print   send mail