Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
UBND tỉnh: Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7
 

Chiều ngày 25/7, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 7 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung do các sở, ban, ngành báo cáo. Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

    

Nội dung thảo luận bao gồm: Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng trẻ em, học sinh ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 và Dự thảo Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham gia ý kiến vào Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng trẻ em, học sinh ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cho rằng cần thiết phải báo cáo Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định này với HĐND tỉnh để trình kỳ họp sắp tới. Các đại biểu đề nghị nên cụ thể, rõ ràng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nhất là điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí nấu ăn tập trung và các chính sách hỗ trợ khác quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP; Làm rõ khái niệm bán trú nửa ngày và bán trú cả ngày; Điều chỉnh lại mức hỗ trợ kinh phí cho các trường có tổ chức nuôi dưỡng học sinh ở bán trú. Về Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 và Dự thảo Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa, lược bỏ một số điều trong Chương VI về trình tự xây dựng, ban hành văn bản; tách riêng thành các điều về triệu tập phiên họp và chủ toạ phiên họp, nghiên cứu, chỉnh sửa, lược bỏ một số điều trong Chương VI về trình tự xây dựng, ban hành văn bản, sắp xếp lại bố cục, nội dung chỉ đạo cho sát thực tế và viết lại cho khái quát. Kết luận phiên họp đồng chí Đỗ Ngọc An- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chi tiết phục lục của Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng trẻ em, học sinh ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh chi tiết trình HĐND tỉnh để HĐND tỉnh có căn cứ để quyết định.Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp lại các ý kiến tham gia các Thành viên UBND tỉnh để chỉnh sửa, hoàn thiện lại Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 và Dự thảo Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021.

 
Thu Hoài
 print   send mail