Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ sáu 26/2/2021
(HOẢ TỐC) Phân công, uỷ quyền trình bày các nội dung tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XIV
 
UBND tỉnh phân công, uỷ quyền trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail