Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Phân công, uỷ quyền trình bày các nội dung tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XIV
 
UBND tỉnh phân công, uỷ quyền trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail