Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Mời họp. Thời gian: 14h00’ (thứ 6) – ngày 29/7/2016. (GM 76)
 
Cập nhật, 15:50’ ngày 21/7/2016  
Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 76/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
        
Thành phần:
   
a) Đại biểu Quân khu II: Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu và các cơ quan Quân khu.
 
b) Đại biểu cấp tỉnh:
 
Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ.
 
Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Lao động – TBXH; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và PTNT; Công an tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Đài PTTH tỉnh; Báo Lai Châu.
 
c) Đại biểu cấp huyện:
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 
Chỉ huy trưởng, Chính trị viên – Ban CHQS huyện, thành phố.
  
d) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
 
Lãnh đạo các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật.
 
Trưởng các ban: Dân quân, Tác huấn, Quân lực, Thanh tra Quốc phòng, Tài chính, Khoa học quân sự, Tổ chức, Tuyên huấn, Dân vận, Cán bộ, Quân khí.
 
Đoàn trưởng, Chính uỷ Đoàn KTQP 356.
 
Trung đoàn trưởng, Chính uỷ Trung đoàn 880.
 
Hiệu trưởng, Chính uỷ trường Quân sự tỉnh.
 
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 14h00’ (thứ 6) – ngày 29/7/2016.
 
Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.
 
Minh Tiến
 print   send mail