Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp. Thời gian: 08h30' (thứ 5) – ngày 21/7 (GM 72)
 
Cập nhật, 15:15’ ngày 18/7/2016
   
Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 72/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo Kiểm toán.
        
Thành phần:
   
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – TBXH, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè.
 
Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên VX, TH.
      
Thời gian: 08h30' (thứ 5) – ngày 21/7/2016.
   
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail