Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Hội đồng Phối hợp Phổ biến GDPL sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
 
 Chiều 15/7, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật (PHPBGDPL) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tống Thành Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
 
 Quang cảnh Hội nghị
 
Trong 6 tháng đầu năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng triển khai và tiếp tục thực hiên có hiệu quả các nhiệm vụ: Phổ biến các nội dung cơ bản Hiến pháp 2013; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, đề án PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
 
Nội dung, hình thức phổ biến có nhều đổi mới, đặc biệt là các hình thức tuyên truyền miệng, biên soạn và phát hành tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm và đem lại hiệu quả cao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động trong công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tạo được sự đồng bộ, tránh trùng lắp và tiết kiệm.
 
Công tác PBGDPL trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, ổ định xã hội, giữ vững an ninh, chính trị ở địa phương, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2016, nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân; tầng bước đưa công tác PBGDPL vào nền nếp, có hiệu quả.
 
Thảo luận tại Hội nghị hầu hết các đại biểu đều nhất trí với dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng của Hội đồng PBGDPL tỉnh đồng thời kiến nghị, đề nghị UBND tỉnh tăng cường hỗ trợ kinh phí, phương tiện để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích đạt được của Hội đồng PHPBGDPL trong thời gian qua đồng thời đề nghị Hội đồng PHPBGDPL cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra tình hình tổ chức, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh để nâng cao hiệu quả công tác GDPL đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.
 
Hùng Cường
 print   send mail