Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp UBND tỉnh tháng 7 (GM 70)
 
Cập nhật, 14h35’ ngày 11/7/2016
   
Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 70/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2016 để thảo luận các nội dung sau:
  
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
   
Dự thảo Đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.
 
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
  
Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2020.
 
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020.
 
3. Sở Tài chính
  
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nuôi dưỡng trẻ em, học sinh ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020.
 
5. Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung giai đoạn 2016-2020.
 
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 
6. Sở Y tế
 
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020.
 
7. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2016.
 
(Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn  mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia; Các sở, ngành được phân công trình bày các nội dung tại phiên họp yêu cầu báo cáo tóm tắt, ngắn gọn để dành thời gian cho các đại biểu thảo luận).
         
Thành phần:
  
1.     Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
  
2.     Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
  
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
Thủ trưởng các ban, ngành: Ban Dân tộc, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Đài PT-TH tỉnh (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên: Văn phòng ĐĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
            
Thời gian: 1,5 ngày, khai mạc hồi 07h30’ (thứ 4) – ngày 13/7/2016.
   
Địa điểm: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail