Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Điều chỉnh thời gian họp về công tác di dân tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát
 
Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số1242/UBND-TĐC v/v điều chỉnh thời gian họp về công tác di dân tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát.
  
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã gửi Giấy mời số 67/GM-UBND ngày 06/7/2016 mời tham dự cuộc họp để nắm tình hình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; tuy nhiên do lịch công tác của đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có sự thay đổi nên điều chỉnh thời gian họp từ 08h00’ ngày 09/7/2016 sang 08h00’ ngày 10/7/2016.
  
Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện: Than Uyên, Tân Uyên thông báo nội dung điều chỉnh thời gian cuộc họp đến các phòng ban chuyên môn của huyện theo thành phần tại Giấy mời số 67/GM-UBND ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
 
Minh Tiến
 print   send mail