Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
Mời họp. Thời gian: 08h00’ (thứ Bảy) – ngày 09/7/2016 (GM 67)
 
Cập nhật, 14:15’ ngày 06/7/2016 
    
Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 67/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Buổi làm việc để nắm tình hình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát.
         
Thành phần:
  
Chủ trì: Đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo: Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu, Công ty Điện lực Lai Châu.
 
Huyện Than Uyên, Tân Uyên gồm: Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Ban QLDA của 02 huyện (riêng huyện Than Uyên mời Lãnh đạo Ban QLDA của cả 02 ban).
           
Thời gian: Khai mạc hồi 08h00’ (thứ Bảy) – ngày 09/7/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail