Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 02/7:
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, quán triệt nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.
Ngày 04/7:
Dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh.
Ngày 05/7:
- Dự Hội thảo về Đề án, Nghị quyết nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020/
- Làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngày 06/7:
Dự họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Ngày 08/7:
Dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác đạo tin lành giai đoạn 2016-2020.
Ngày 11-12/7:
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ năm.
Ngày 13-14/7:
Họp UBND tỉnh.
Ngày 14/7:
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Kiểm tra công tác di dân TĐC tại huyện Tân Uyên.
Ngày 18/7:
Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp.
Ngày 20/7:
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Kiểm tra công tác di dân TĐC tại huyện Tân Uyên.
Ngày 21-22/7:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 25-28/7:
Dự họp kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XIV.
Ngày 26/7:
Dự thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)
 • Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2015)
 • Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2015)