Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình, phương án đền bù hỗ trợ thuộc nguồn vốn di dân, tái định cư
 
Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1165 /UBND-TĐC, đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình, phương án đền bù hỗ trợ thuộc nguồn vốn di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.
 
Công văn nêu rõ: Công tác quyết toán công trình, phương án đền bù, hỗ trợ thuộc nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát diễn ra hết sức chậm chạp không đảm bảo thời gian theo quy định. Đặc biệt là công tác quyết toán các công trình do tỉnh quyết định đầu tư của huyện Than Uyên, Công ty Điện lực Lai Châu; và công tác quyết toán phương án đề bù, hỗ trợ của huyện Tân Uyên.
  
 Tiến độ quyết toán các dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện lập và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (Đối với các dự án hoàn thành chưa lập và nộp hồ sơ quyết toán tại Báo cáo số 260/STC-ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Sở Tài chính) gửi Sở Tài chính thẩm tra quyết toán trước ngày 15/8/2016.
  
Các công trình, phương án đền bù, hỗ trợ do Ủy ban nhân dân huyện quyết định: Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện Than Uyên, Tân Uyên chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành xong trước ngày 30/9/2016 đối với: 1.031 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng mức đầu tư là 675.710 triệu đồng và 38 dự án cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư là 88.664 triệu đồng (Các danh mục đang tiến hành thẩm tra quyết toán và chưa nộp hồ sơ quyết toán tại Báo cáo số 260/STC-ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Sở Tài chính).
 
Chế độ báo cáo: Trước ngày 05 hàng tháng các Chủ đầu tư gửi Báo cáo tình hình, tiến độ công tác quyết toán công trình, phương án đền bù, hỗ trợ về Sở Tài chính tổng hợp; Sở Tài chính tổng hợp, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện công tác quyết toán của các chủ đầu tư và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 hàng tháng.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail