Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác UB Đối ngoại
 
Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 1163/KH-UBND đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại - Quốc hội khoá XIII tại tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:
 
I. Thành phần Đoàn công tác : (Danh sách kèm theo)
 
II. Nội dung làm việc: Tìm hiểu tình hình lao động tự do khu vực biên giới; công tác ngoại vụ địa phương; tình hình thực hiện các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại; công tác quản lý người nước ngoài tại địa phương.
 
III. Nội dung Kế hoạch
 
1. Ngày 29/6/2016
 
- 11h30: Đón Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở Ngoại vụ; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 12h00: Tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần: Như thành phần đón Đoàn công tác.
 
- 14h00: Đoàn công tác khảo sát tại Cửa khẩu Ma Lù Thàng
 
 Thành phần:
 
Lãnh đạo các cơ quan: Sở Ngoại vụ; Công Thương; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ.
 
- 19h00: Tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà ăn lớn Nhà khách Hương Phong cùng buổi tổng kết Kỳ họp Hội đồng nhân dân khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2020.
 
2. Ngày 30/6/2016
 
- 07h00: Ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Lãnh đạo các cơ quan: Sở Ngoại vụ; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
8h00: Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – Tầng 3 – Nhà B - Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ; Lao động – Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
 
- 11h30: Tiếp cơm Đoàn công tác tại nhà khách Hương Phong
 
Thành phần: Như thành phần làm việc.
  
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đón, tiếp và đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại Tỉnh.
 
2. Sở Ngoại vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác.
 
3. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời./.
 
Minh Tiến
 print   send mail