Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công táccủa Uỷ ban Đối ngoại
 
Ngày 23/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1133 /UBND-NC, chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại.
 
Theo đó, UBND tỉnh Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, đơn vị; gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp trước ngày 27/6/2016.
  
Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổng hợp Báo cáo tình hình lao động tự do khu vực biên giới; công tác ngoại vụ địa phương; tình hình thực hiện các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại; công tác quản lý người nước ngoài tại địa phương; in sao tài liệu và chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác.
 
Thu Hoài
 print   send mail