Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Phông Sa Ly, Luông Pha Bang - nước CHDCND Lào
 
Nhận lời mời của đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh uỷ, từ ngày 14/6/2016 - 17/6/2016, Đoàn đại biểu các tỉnh: Phông Sa Lỳ, Luông Pha Bang - nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo) sang thăm hữu nghị tỉnh Lai Châu.
  
(Tải về Kế hoạch HOẢ TỐC số 1022/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh).
 
I. LỊCH TRÌNH ĐÓN TIẾP, LÀM VIỆC
 
1. Ngày 13/6/2016
 
- 13h00: Xuất phát từ thành phố Lai Châu đi Điện Biên.
 
Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ; 01 xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, 01 bác sỹ, 01 phóng viên Đài PTTH tỉnh.
 
2. Ngày 14/6/2016
 
- 8h00: Đón Đoàn tại Cửa khẩu Tây Trang.
 
- 11h30: Ăn trưa tại khách sạn Thanh Bình, thị xã Mường Lay.
 
- 15h30: Đón Đoàn tại khách sạn Mường Thanh.
 
Thành phần: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phó Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Y tế.
 
- 19h00: Mời Đoàn ăn tối tại tầng 2 nhà ăn khách sạn Mường Thanh.
 
Thành phần:
 
Thành phần đón Đoàn tại khách sạn Mường Thanh.
 
Thành phần đón Đoàn tại cửa khẩu Tây Trang.
  
Chuyên viên Sở Ngoại vụ làm công tác lễ tân; đại diện lưu học sinh Lào.
 
3. Ngày 15/6/2016
 
- 6h30 - 7h15: Đoàn ăn sáng tại khách sạn.
 
Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ; xe cảnh sát giao thông dẫn đường, 01 bác sỹ.
 
- 7h30: Xuất phát đi Lào Cai.
 
* Phương án 1 (Thời tiết thuận lợi)
 
- 09h00: Đoàn tham quan khu du lịch cáp treo Phanxipăng.
 
- 12h00: Ăn trưa tại nhà hàng của Viện Nghiên cứu cá nước lạnh Sa Pa.
 
- Buổi chiều: Tham quan thị trấn Sa Pa.
 
- 19h00: Ăn tối tại khách sạn.
 
- Đoàn nghỉ đêm tại thị trấn Sa Pa.
 
* Phương án 2: (Thời tiết không thuận lợi)
 
- 10h00: Đến Lào Cai, đoàn nghỉ tại khách sạn Star.
 
- 11h30: Ăn trưa tại khách sạn Star.
 
- Buổi chiều: Đoàn tham quan cửa khẩu Kim Thành - Hà Khẩu, cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu, trung tâm thương mại Vạn Chúng.
 
- 19h00: Ăn tối tại khách sạn Star.
 
4. Ngày 16/6/2016.
 
- 6h30 - 7h15: Ăn sáng tại khách sạn.
 
- 07h30: Xuất phát về Lai Châu, trên đường về tham quan trại cá nước lạnh tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.
 
- 11h30: Ăn trưa tại tầng 1 khách sạn Mường Thanh.
 
Thành phần: Các đồng chí đi cùng Đoàn, chuyên viên Sở Ngoại vụ làm công tác lễ tân.
 
- 13h45: Sở Ngoại vụ dẫn Đoàn sang Trung tâm Hội nghị.
 
- 14h00 - 16h00: Đoàn đại biểu các tỉnh Bắc Lào hội đàm với lãnh đạo tỉnh Lai Châu tại phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh.
 
Thành phần: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phó Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Y tế; Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 16h30:
  
Đoàn đại biểu tỉnh Phông Sa Ly thăm lưu học sinh Lào tại Trường Trung cấp Y.
 
Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Ngoại vụ.
 
Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Bang đi tham quan thành phố Lai Châu và đền thờ vua Lê Lợi.
 
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Sở Ngoại vụ.
 
- 19h00: Bí thư Tỉnh uỷ tổ chức tiệc chiêu đãi Đoàn tại Nhà ăn Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần: Như thành phần dự Hội đàm; đại diện lưu học sinh Lào, chuyên viên Sở Ngoại vụ làm công tác lễ tân.
 
5. Ngày 17/6/2016
 
- 6h30 - 7h15: Ăn sáng và chia tay Đoàn tại nhà ăn khách sạn Mường Thanh.
 
Thành phần: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phó Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Y tế.
 
- 7h30: Đoàn xuất phát đi Điện Biên
 
Thành phần tiễn Đoàn đi Điện Biên: Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ; 01 xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, 01 bác sỹ, 01 phóng viên Đài PTTH tỉnh.
 
- 11h30: Ăn trưa tại Điện Biên, sau đó xuất phát đi Tây Trang.
 
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Sở Ngoại vụ: Chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đón, tiếp, đưa đoàn đi tham quan, tiễn Đoàn; bố trí ăn, nghỉ, chuẩn bị hội trường, maket trang trí tại buổi hội đàm với Đoàn. Bố trí một số lưu học sinh Lào giao lưu văn nghệ tối 14/6 và 16/6/2016.
 
2. Văn phòng Tỉnh ủy: Đề nghị phối hợp chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, hội đàm.
  
3. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, hội đàm với Đoàn. Liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên đề nghị tạo điều kiện làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho Đoàn. Liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian Đoàn đến tham quan tại tỉnh Lào Cai.
 
4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Bố trí 01 nhạc công; 03 ca sỹ nữ biểu diễn tối ngày 14/6 và 06 ca sỹ biểu diễn tối ngày 16/6/2016. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Bang đến tham quan đền thờ vua Lê Lợi.
 
5. Sở Y tế: Bố trí 01 bác sỹ chăm sóc sức khoẻ cho Đoàn trong suốt hành trình của Đoàn. Chỉ đạo trường Trung cấp Y tế chuẩn bị các điều kiện để Đoàn đại biểu tỉnh Phông Sa Ly đến thăm lưu học sinh; chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
6. Công an tỉnh: Bố trí 01 xe Cảnh sát dẫn đường khi đón, đưa Đoàn đi tham quan, tiễn Đoàn; bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đoàn trong thời gian làm việc tại tỉnh.
 
7. Sở Giao thông Vận tải: Đảm bảo giao thông thông suốt theo lịch trình của Đoàn.
 
8. Đài PT - TH tỉnh, Báo Lai Châu: Cử phóng viên đưa tin về chuyến thăm và làm việc của Đoàn.
 
9. UBND huyện Tam Đường: Chuẩn bị các điều kiện để đoàn đến tham quan trại nuôi cá nước lạnh tại xã Sơn Bình.
 
10. Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh: Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi Hội đàm theo Kế hoạch.
 
11. Nhà khách Hương Phong: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ tiệc chiêu đãi tối 16/6/2016.
 
12. Kinh phí thực hiện: Kinh phí đón tiếp từ nguồn chi đoàn ra, đoàn vào năm 2016 đã được UBND tỉnh giao cho Sở Ngoại vụ.
 
* Lưu ý: Trang phục dự buổi làm việc: Nam: Áo sơ mi, cà vạt, quần sẫm màu; Nữ: Áo dài hoặc trang phục công sở. Trang phục dự tiệc chiêu đãi và đưa đoàn đi tham quan: Lịch sự.
 
Minh Tiến
 print   send mail